TÄVLINGSOMRÅDE


Det är tillåtet att fiska i både insjö, åar och i havet inom det tillåtna tävlingsområdet.
Man kan antingen fiska från båt eller land.
Det är den enskilde fiskarens ansvar att lösa fiskekort om det krävs och att ha koll på fiskeförbud och värna om fågelliv och natur.

Norra gränsen går där det röda fältet börjar vid och en vågrät linje åt öst, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda. 

Södra gränsen går där det röda fältet börjar vid strax söder om Blankaholm och en vågrät linje åt öst, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Gränsen på land om man ska fiska i insjö går strax norr om Linköping i norr, strax väster om Kisa i väst och strax söder om Hultsfred i söder.

Områden som också är förbjudna att fiska inom är Dynestadsjön, Vinö glo i Gudingen, Maren i Verkebäcksviken och Blankaviken och Marströmmen nere i Blankaholm.

Ett område som vi också valt att freda är längst inne i Landviken och inne i Gölpan vid Helgerum.

Områden som också är förbjudna att fiska inom är Björkö och Södra Malmö.
Det är alltså förbjudet att fiska inom det markerade området. 

Det finns också några fredade åmynningar som vi måste ta hänsyn till på hösten från och med 1/10.
Loftaån, Almviksån, Hörtingerumsån, Gamlebyån och Verkebäcksån.