TÄVLINGSOMRÅDE


Det är bara tillåtet att fiska i Östersjön.
Det är alltså inte tillåtet att fiska i sjöar och åar. 
Man kan antingen fiska från båt eller land.
Det är den enskilde fiskarens ansvar att ha koll på fiskeförbud och värna om fågelliv och natur.

Norra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda. 

Södra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.


Områden som också är förbjudna att fiska inom är Dynestadsjön, Vinö glo, Maren i Verkebäcksviken och Blankaviken och Marströmmen nere i Blankaholm.


Områden som också är förbjudna att fiska inom är Björkö och Södra Malmö.
Det är alltså förbjudet att fiska inom det markerade området. 

Det finns också några fredade åmynningar som vi måste ta hänsyn till på hösten från och med 1/10.
Loftaån, Almviksån, Hörtingerumsån, Gamlebyån och Verkebäcksån.