Dag 1 då vi fiskar i Östersjön får man fiska enligt följande nedan. Det är alltså inte tillåtet att fiska i sjöar och åar.

Dag 2 fiskar vi lake X i en större insjö max 8 mil från Västervik, lake X kommer presenteras på kaptensmötet innan starten.
Varje deltagare måste lösa fiskekort i den sjö som vi kommer fiska i dag 2.
Det kommer vara obligatoriskt att uppvisa kvitto på fiskekortet innan start dag 2.

Det är den enskilde fiskarens ansvar att ha koll på fiskeförbud och värna om fågelliv och natur.

Norra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda. 

TÄVLINGSOMRÅDE


Södra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Områden som också är förbjudna att fiska inom är Dynestadsjön, Vinö glo, Maren i Verkebäcksviken och Blankaviken nere i Blankaholm.

Områden som också är förbjudna är Björkö och Södra Malmö.
Det är alltså förbjudet att fiska innanför det markerade området.