TÄVLINGSOMRÅDE


Det är bara tillåtet att fiska i Östersjön.
Det är alltså inte tillåtet att fiska i sjöar och åar.
Det är den enskilde fiskarens ansvar att ha koll på fiskeförbud och värna om fågelliv och natur.

Norra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda. 

Södra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Områden som också är förbjudna att fiska inom är Dynestadsjön, Vinö glo, Maren i Verkebäcksviken och Blankaviken nere i Blankaholm.

Ett område som vi valt att freda är också Stora Maren.

Det är också fredat längst in i Landviken och inne i Gölpan vid Helgerum.

Områden som också är förbjudna är Björkö och Södra Malmö.
Det är alltså förbjudet att fiska innanför det markerade området.