REGLER


Fiskemetoder

Tävlingen är en Catch and release tävling.
Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske och flugfiske.
Man får endast använda 1 aktivt spö per fiskare.


Båt & säkerhet

Man får minst vara 2 personer och maximalt vara 3 personer i ett lag.
Flytväst är att rekommenderat att använda men det är inget tvång.
Rådande fartbegränsningar ska följas, samt att man inte kör för fort nära andra tävlande båtar utan att man visar varandra respekt.

Vi som arrangör ansvarar ej för eventuella skador, olyckor eller dödsfall.
Den tävlande har eget ansvar.

Minsta avstånd mellan tävlande båtar en full kastlängd som minst.
Var vänliga och respektera varandra om det är flera båtar på samma område.


Mätning

Minimilängd för godkända abborrar i tävlingen är 35 cm.
Totallängden på lagets 5 längsta abborrar räknas sedan samman och längst totallängd vinner tävlingen.
Om flera lag har samma totallängd vinner det laget med längst abborre.
Om flera lag har samma totallängd och lika lång längst abborre vinner det laget med näst längst abborre och så vidare, har två lag exakt lika långa abborrar på sina 5 längsta vinner det lag som fångade en godkänd abborre först.

Fiskar som registreras i tävlingen ska fotograferas 2 gånger.
1 bild med fisken mot mätbrädan, se till så fiskens mun ligger emot toppen på mätbrädan och att man tydligt ser var stjärten slutar.
(Det är tillåtet att hålla ihop stjärtspolen).
1 bild med en skrytbild där fångstpersonen håller fisken.

                                   Mätbild
                                  Skrytbild


OBS!

Mätbrädans nummer måste synas på bilden.

Måttskalan ska synas tydligt.

Otydliga bilder kommer ej att godkännas.

Registrering

För att registrera en godkänd abborre går man in på Fisktavling.nu.
Väl inne på sidan går du in på ”pågående tävlingar” och sen Sommarabborren och trycker på fliken "Live" och sedan på "Rapportera"och sedan "Fångstrapport".
 
Därefter väljer du fångstperson, hur lång abborren är och sedan bifogar du mätbild och skrytbild och trycker sedan på "Registrera fångst".
Abborren kommer sedan granskas av tävlingsledningen och sedan får man bekräftelse på mailen.


OBS! Mätbrädan ska lämnas på Tindered Lantkök alternativt på en bestämd tid nästkommande vecka, utebliven mätbräda debiteras 500:-