REGLER


Fiskemetoder

Tävlingen är en Catch and release tävling.
Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske och flugfiske, det är alltså inte tillåtet att trolla eller meta.
Man får endast använda 1 aktivt spö per fiskare men det är tillåtet att ha flera spön tacklade i båten.
Man får bedriva fiske från båt alternativt land.

Alla typer av Livegivare är förbjudna.


Båt & säkerhet

Man får minst vara 2 personer och maximalt vara 3 personer i ett lag.
Samtliga tävlande rekommenderas att bära flytväst, flytoverall, flytunderstället eller annat flytplagg under tävlingen.
Rådande fartbegränsningar ska följas, samt att man inte kör för fort nära andra tävlande båtar utan att man visar varandra respekt.

Vi som arrangör ansvarar ej för eventuella skador, olyckor eller dödsfall.
Den tävlande har eget ansvar.

Minsta avstånd mellan tävlande båtar en full kastlängd som minst.
Var vänliga och respektera varandra om det är flera båtar på samma område.


Mätning

Minimilängd för godkända gäddor i tävlingen är 70 cm.
Totallängden på lagets 3 längsta gäddor dag 1 i skärgården  har man kvar hela tävlingen och totallängden på lagets 3 längsta gäddor dag 2 från sjö X läggs ihop och räknas sedan samman och längst totallängd på båda dagarna vinner tävlingen.
Vid granskning avrundar vi nedåt till hela cm. 

Om flera lag har samma totallängd vinner det laget med längst gädda.
Om flera lag har samma totallängd och lika lång längst gädda vinner det laget med näst längst gädda och så vidare, har två lag exakt lika långa gädda på sina 6 längsta vinner det lag som fångade en godkänd gädda först.
Fiskar som registreras i tävlingen ska fotograferas 2 gånger.
1 bild med fisken mot mätbrädan, se till så fiskens mun ligger emot toppen på mätbrädan och att man tydligt ser var stjärtfenan slutar.

Gäddan ska fotograferas med buken nedåt på mätbrädan, detta för att undvika fusk genom att fotografera samma sida av gäddan så man inte kan rapportera in samma fisk flera gånger.

(Det är tillåtet att trycka ihop stjärtspolen)

Det är bara tillåtet att rapportera in samma fisk en gång i tävlingen oavsett om du fångar den fler gånger.

1 bild med en skrytbild där fångstpersonen håller fisken.

                                   Mätbild
                                  Skrytbild


OBS!

Mätbrädans nummer måste synas på bilden.

Måttskalan ska synas tydligt.

Otydliga bilder kommer ej att godkännas.

Registrering

För att registrera en godkänd gädda går man in på https://Fisktavling.nu 
Väl inne på sidan går du in på ”pågående tävlingar” och sen Tindereds Gäddutmaning 2023 och trycker på fliken "Live" och sedan på "Rapportera"och sedan "Fångstrapport".
 
Därefter väljer du fångstperson, hur lång gäddan är och sedan bifogar du mätbild och skrytbild och trycker sedan på "Registrera fångst".
Gäddan kommer sedan granskas av tävlingsledningen och sedan får man bekräftelse på mailen.


OBS! Mätbrädan ska lämnas på Tindered Lantkök alternativt på en bestämd tid nästkommande vecka, utebliven mätbräda debiteras 500:-