REGLER


Fiskemetoder

Tävlingen är en Catch and release tävling.
Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske och flugfiske, det är alltså inte tillåtet att trolla eller meta.
Man får endast använda 1 aktivt spö per fiskare men det är tillåtet att ha flera spön tacklade i båten.
Man får bedriva fiske från båt alternativt land.

Båt & säkerhet

Man får minst vara 2 personer och maximalt vara 3 personer i ett lag.
Samtliga tävlande ska bära flytväst, flytoverall, flytunderstället eller annat flytplagg under tävlingen.
Rådande fartbegränsningar ska följas, samt att man inte kör för fort nära andra tävlande båtar utan att man visar varandra respekt.

Vi som arrangör ansvarar ej för eventuella skador, olyckor eller dödsfall.
Den tävlande har eget ansvar.

Minsta avstånd mellan tävlande båtar en full kastlängd som minst.
Var vänliga och respektera varandra om det är flera båtar på samma område.


Mätning

Minimilängd för godkända abborrar i tävlingen är 35 cm.
Totallängden på lagets 5 längsta abborrar räknas sedan samman och längst totallängd vinner tävlingen.
Vid granskning avrundar vi nedåt till hela cm. 
På mätbild får man bara hålla abborren mot mätbrädan med en hand.
Man får inte ha fingrar eller händer i munnen eller gälar på abborren och inte heller trycka på huvudet, detta för att undvika att man drar/sliter för att tjäna längd.

Om flera lag har samma totallängd vinner det laget med längst abborre.
Om flera lag har samma totallängd och lika lång längst abborre vinner det laget med näst längst abborre och så vidare, har två lag exakt lika långa abborrar på sina 5 längsta vinner det lag som fångade en godkänd abborre först.
Fiskar som registreras i tävlingen ska fotograferas 2 gånger.
1 bild med fisken mot mätbrädan, se till så fiskens mun ligger emot toppen på mätbrädan och att man tydligt ser var stjärtfenan slutar.

Abborren ska fotograferas så vänstra sidan syns på mätbrädan, detta för att undvika fusk genom att fotografera samma sida av abborren så man inte kan rapportera in samma fisk flera gånger.

(Det är tillåtet att trycka ihop stjärtspolen men tänk på att göra det med en hand)

1 bild med en skrytbild där fångstpersonen håller fisken.

                                   Mätbild
                                  Skrytbild


OBS!

Mätbrädans nummer måste synas på bilden.

Måttskalan ska synas tydligt.

Otydliga bilder kommer ej att godkännas.

Registrering

För att registrera en godkänd abborre går man in på https://Fisktavling.nu 
Väl inne på sidan går du in på ”pågående tävlingar” och sen Tinderedabborren 2023 och trycker på fliken "Live" och sedan på "Rapportera"och sedan "Fångstrapport".
 
Därefter väljer du fångstperson, hur lång abborren är och sedan bifogar du mätbild och skrytbild och trycker sedan på "Registrera fångst".
Abborren kommer sedan granskas av tävlingsledningen och sedan får man bekräftelse på mailen.


OBS! Mätbrädan ska lämnas på Tindered Lantkök alternativt på en bestämd tid nästkommande vecka, utebliven mätbräda debiteras 500:-