REGLER

Fiskemetoder                                  

Tävlingen är en Catch and release tävling.
Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske och flugfiske man får alltså inte trolla eller meta.
Man får endast använda 1 aktivt spö per fiskare men det är tillåtet att ha flera spön tacklade i båten.
Fiske får bedrivas från båt alternativt land.


Båt & säkerhet

Man får minst vara 2 personer och maximalt vara 3 personer i ett lag.
Samtliga tävlande måste bära flytväst, flytoverall, flytunderstället eller annat flytplagg under tävlingen.
Rådande fartbegränsningar ska följas, samt att man inte kör fort 
nära andra tävlande båtar utan att man visar varandra respekt.

Vi som arrangör ansvarar ej för eventuella skador, olyckor eller dödsfall.
Den tävlande har eget ansvar.

Minsta avstånd mellan tävlande båtar är en full kastlängd som minst.
Var vänliga och respektera varandra om det är flera båtar på samma område.

Mätning

Minimilängd för godkända gäddor i tävlingen är 70 cm.
Totallängden på lagets 3 längsta gäddor räknas sedan samman och längst totallängd vinner tävlingen.
Vid granskning avrundar vi nedåt till hela cm. 
Om flera lag har samma totallängd vinner det laget med längst gädda.
Om flera lag har samma totallängd och lika lång längst gädda vinner det laget med näst längst gädda och så vidare, har två lag exakt lika långa gäddor på sina 3 längsta vinner det lag som fångade en godkänd gädda först.


Fiskar som registreras i tävlingen ska fotograferas 2 gånger.
1 bild med fisken mot mätbrädan, se till så fiskens mun ligger emot toppen på mätbrädan och att man tydligt ser var stjärtfenan slutar.

(Det är tillåtet att trycka ihop stjärtspolen)

Gäddan ska fotograferas så vänstra sidan syns på bilden, detta för att undvika fusk genom att fotografera samma sida av gäddan så man inte kan rapportera in samma fisk flera gånger.

1 bild med en skrytbild där fångstpersonen håller i fisken.

                                                                                                       Mätbild

                                                                                                         Skrytbild


OBS!

Mätbrädans nummer måste synas på bilden.

Måttskalan ska synas tydligt.

Otydliga bilder kommer ej att godkännas.

Registrering

För att registrera en godkänd gädda går man in på https://Fisktavling.nu 
Väl inne på sidan går du in på ”pågående tävlingar” och sen Tinderedgäddan Vår 2023 och trycker på fliken "Live" och sedan på "Rapportera"
och sedan "Fångstrapport".
Därefter väljer du fångstperson, hur lång gäddan är och sedan bifogar du mätbild och skrytbild och trycker sedan på "Registrera fångst".
Gäddan kommer sedan granskas av tävlingsledningen och sedan får man bekräftelse på mailen.


OBS! Mätbrädan ska lämnas på Tindered Lantkök efter avslutad tävling.

Utebliven mätbräda debiteras 500:-