TÄVLINGSOMRÅDE


Det är bara tillåtet att fiska i Östersjön. Det är alltså inte tillåtet att fiska i sjöar och åar.                                                    Det är den enskilde fiskarens ansvar att ha koll på fiskeförbud och värna om fågelliv och natur.                                                      


Norra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Södra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Områden som också är förbjudna att fiska inom är Dynestadsjön, Vinö glo, Maren i Verkebäcksviken och Blankaviken nere i Blankaholm.

Det är också fredat längst in i Landviken och i Gölpan vid Helgerum.

Områden som också är fredade är Björkö och Södra Malmö.
Man får alltså inte fiska innanför de markerade områdena.Det är även fredat vid Torrö som ligger en bit öster om Kaggebo.