TÄVLINGSOMRÅDE


Det är tillåtet att fiska i både insjö, åar och i havet inom det tillåtna tävlingsområdet. Man kan antingen fiska från båt eller land. Det är den enskilde fiskarens ansvar att lösa fiskekort om det krävs och att ha koll på fiskeförbud och värna om fågelliv och natur.


Norra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Södra gränsen går där det röda fältet börjar, det är alltså förbjudet att fiska innanför det röda.

Gränsen på land om man ska fiska i insjö går strax norr om Linköping i norr, strax väster om Kisa i väst och strax söder om Hultsfred i söder.

Områden som också är förbjudna att fiska inom är Dynestadsjön, Vinö glo, Maren i Verkebäcksviken och Blankaviken nere i Blankaholm.

Det är också fredat längst in i Landviken och i Gölpan vid Helgerum.

Det är också fredat i Koviken enligt bilden nedan.

Områden som också är fredade är Björkö och Södra Malmö.
Man får alltså inte fiska innanför de markerade områdena.Det är även fredat vid Torrö som ligger en bit öster om Kaggebo.